žárovky S14d

Označení patice

S14d

Typy na trhu a popis

  Žárovka LED náhrada
Osram / Ledvance Linestra LEDinestra
Philips Philinea LED Philinea

Lineární žárovky S14d je všesměrový lineární světelný zdroj (obdobně jako S14s). Vyrábí se ve dvou délkách (300 a 500 mm) a je poměrně neúčinný. Používá se spíše zřídkakdy a to především v restauracích a hotelech, výjimečně v domácnostech či jinde. Žárovky S14d mají velmi dobré podání barev (Ra = 100) a měkké teplé světlo (Tc = 2700 K).

Na trhu je dostupných již poměrně hodně typů LED náhrad s paticí S14d. Možná omezení:

  • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
  • změna vyzařování – většina LED náhrad nemá dokonalé všesměrové vyzařování, může tedy dojít ke změně rozložení světla v místnosti a tedy změně v původním architektonickém záměru;
  • podání barev – žárovky S14d mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), u většiny LED náhrad postačuje obvyklých Ra = 80;
  • omezená maximální teplota – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty.

 

Fotka žárovky S14d

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady žárovek S14d

Výkonová řada (W) Světelný tok žárovky (lm)
35 240
60 420

Výrazně jsou označeny typy, u kterých lze předpokládat LED náhradu dostupnou na trhu (ve smyslu stejného či vyššího světelného toku LED náhrady).

Dostupné LED náhrady pro S14d

Příkon (W) Světelný tok (lm)
3,5 260
6,0 470
3,0 250
4,5 375

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků žárovek S14d.

 

Příkon

Žárovky S14d pracují přímo připojené na síť, bez předřadníku, a stejně tak jejich LED náhrady, které mají předřadník zabudovány. Příkon žárovky a LED náhrady je tedy přímo porovnatelný.

 

Porovnání žárovky a LED náhrady

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 15 000
Index podání barev (-) 100 80
Počet sepnutí (-) ** - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 2 700
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 *** 200
Měrný výkon (lm/W) 7 70-80
Potenciál úspory - cca 90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** může se lišit dle typu

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon žárovky je 60 W, příkon LED náhrady 6 W, cena LED náhrady 340 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit a velmi závisí na dalších kvalitativních vlastnostech světelného zdroje (možnost stmívání, vyšší podání barev, vyšší doba života apod.)

Úprava svítidla

LED náhrady za žárovky S14s nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Ekodesign

Žárovky S14d byly z první vlny zákazu uvádění žárovek na trh vyjmuty, ale již se na ně od 1.9.2013 vztahuje stejný zákaz jako na ostatní obyčejné žárovky. Nové nařízení ekodesignu, které bude platit od 1.9.2021, bude zpřísňovat minimální účinnosti i pro LED náhrady s paticí S14d.

Doporučení a závěr

Žárovky s paticí S14d jsou velmi neúčinné a je vhodné je nahradit LED světelnými zdroji. Žárovky S14d jsou používány často v designových a dekorativních prostorech, takže se nepředpokládají vážné problémy způsobené změnou vyzařování LED náhrady. Jako alternativa k náhradě žárovek S14d je vždy vhodné kalkulovat i opatření zahrnující komplentí obnovu osvětlovací soustavy.

 

 

žárovky S14d

Označení patice

S14d

Typy na trhu a popis

  Žárovka LED náhrada
Osram / Ledvance Linestra LEDinestra
Philips Philinea LED Philinea

Lineární žárovky S14d je všesměrový lineární světelný zdroj (obdobně jako S14s). Vyrábí se ve dvou délkách (300 a 500 mm) a je poměrně neúčinný. Používá se spíše zřídkakdy a to především v restauracích a hotelech, výjimečně v domácnostech či jinde. Žárovky S14d mají velmi dobré podání barev (Ra = 100) a měkké teplé světlo (Tc = 2700 K).

Na trhu je dostupných již poměrně hodně typů LED náhrad s paticí S14d. Možná omezení:

  • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
  • změna vyzařování – většina LED náhrad nemá dokonalé všesměrové vyzařování, může tedy dojít ke změně rozložení světla v místnosti a tedy změně v původním architektonickém záměru;
  • podání barev – žárovky S14d mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), u většiny LED náhrad postačuje obvyklých Ra = 80;
  • omezená maximální teplota – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty.

 

Fotka žárovky S14d

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady žárovek S14d

Výkonová řada (W) Světelný tok žárovky (lm)
35 240
60 420

Výrazně jsou označeny typy, u kterých lze předpokládat LED náhradu dostupnou na trhu (ve smyslu stejného či vyššího světelného toku LED náhrady).

Dostupné LED náhrady pro S14d

Příkon (W) Světelný tok (lm)
3,5 260
6,0 470
3,0 250
4,5 375

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků žárovek S14d.

 

Příkon

Žárovky S14d pracují přímo připojené na síť, bez předřadníku, a stejně tak jejich LED náhrady, které mají předřadník zabudovány. Příkon žárovky a LED náhrady je tedy přímo porovnatelný.

 

Porovnání žárovky a LED náhrady

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 15 000
Index podání barev (-) 100 80
Počet sepnutí (-) ** - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 2 700
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 *** 200
Měrný výkon (lm/W) 7 70-80
Potenciál úspory - cca 90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** může se lišit dle typu

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon žárovky je 60 W, příkon LED náhrady 6 W, cena LED náhrady 340 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit a velmi závisí na dalších kvalitativních vlastnostech světelného zdroje (možnost stmívání, vyšší podání barev, vyšší doba života apod.)

Úprava svítidla

LED náhrady za žárovky S14s nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Ekodesign

Žárovky S14d byly z první vlny zákazu uvádění žárovek na trh vyjmuty, ale již se na ně od 1.9.2013 vztahuje stejný zákaz jako na ostatní obyčejné žárovky. Nové nařízení ekodesignu, které bude platit od 1.9.2021, bude zpřísňovat minimální účinnosti i pro LED náhrady s paticí S14d.

Doporučení a závěr

Žárovky s paticí S14d jsou velmi neúčinné a je vhodné je nahradit LED světelnými zdroji. Žárovky S14d jsou používány často v designových a dekorativních prostorech, takže se nepředpokládají vážné problémy způsobené změnou vyzařování LED náhrady. Jako alternativa k náhradě žárovek S14d je vždy vhodné kalkulovat i opatření zahrnující komplentí obnovu osvětlovací soustavy.