Lineární zářivky T5

Označení patice

G5

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T5 LED trubice (T5)
Osram / Ledvance Lumilux T5 SubstiTUBE T5
Philips MASTER TL5 LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T5 jsou nejvyspělejší lineární zářivky, které se využívají v novějších svítidlech. Lineární zářivky T5 jsou ze všech typů zářivek nejúčinnější. LED náhrady lineárních zářivek, označované jako LED trubice, lze použít i pro náhradu lineárních zářivek T5, nicméně výběr LED náhrad není tak široký jako pro T8 zářivky. Potenciál úspory je při náhradě T5 zářivek menší než v případě T8 zářivek.

Zářivky T5 se obvykle dělí do dvou skupin: HE (high efficiency) dávající důraz na účinnost (výkonová řada 14, 21, 28, 35 W), HO (high output) dávající důraz na světelný tok (výkonové řady 24, 39, 49, 54, 80 W). Zářivky T5 jsou provozovány pouze s elektronickým předřadníkem a LED náhrady je možné připojit buď na elektronický předřadník (typ HF) nebo přímo na síť (typ AC).

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů. Publikace se zabývá především zářivkami T8, ale řada tipů a závěrů je relevantní také pro zářivky T5.

 

Fotka lineární zářivky

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady zářivek T5

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
14 1200 549
21 1900 849
28 2600 1149
35 3320 1449
24 1750 549
39 3100 849
49 4310 1449
54 4450 1149
80 6150 1449

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T5

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7 900 549
10 1350 849
17 2350 1149
18 2550 1449
26 3600 1149
37 5050 1449
26 3700 1449
36 5600 1449

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T5 jsou provozovány výlučně s elektronickým předřadníkem. K příkonu zářivky je třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,1. Příklad: svítidlo s 21W zářivkou má přibližný celkový příkon 23,1 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady. Příklad: svítidlo s LED náhradou 26 W má příkon 26 W.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka T5 LED trubice T5
Doba života (h) 20 000 30 000-60 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) *- 50 000 - 200 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700-6 500 3 000-6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 75 - 85 120 - 160
Potenciál úspory - cca 40-50 %

*neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektronického předřadníku 38,5 W, příkon LED náhrady 18 W, cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

LED náhrady za lineární zářivky T5 (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Výrobci nabízejí obvykle typ HF, který je možné přímo připojit na elektronický předřadník, typ AC či mains, který je možný připojit přímo na síťové napětí, nebo typ univerzální UN. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED trubice.

Ekodesign

Lineární zářivky T5 nejsou v současné době omezeny v rámci nařízení ekodesignu. Nicméně od 1.9.2021 začne platit nové nařízení ekodesignu, podle kterého budou lineární zářivky T5 omezeny pouze na účinné typy (zákaz T5 zářivek v současném nařízení ekodesignu není).

Doporučení a závěr

Lineární zářivky T5 jsou nejúčinnější typy zářivek a potenciál úspor je menší než u ostatních typů. Na druhou stranu jsou T5 zářivky relativně nové a svítidla mohou být v relativně dobrém stavu. Zvážení k přechodu na LED trubice musí být podpořeno především světelně technickým posudkem a ekonomickou rozvahou. Obdobně jako u T8 zářivek je LED náhrada T5 zářivek směrová a v některých případech může dojít ke změně rozložení svítivosti v místnosti a snížení celkové osvětlenosti. Pro prostory, ve kterých je závazná norma (pracovní prostory, školy apod.), je vhodné ověřit světelně technické parametry pilotní zkouškou a měřením. Při analýze vhodnosti využití T5 LED trubic je vhodné zpracovat i studii celkové modernizace osvětlení s výměnou původních svítidel za nová LED svítidla.

Poznámka: LED trubicím se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.

 

Lineární zářivky T5

Označení patice

G5

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T5 LED trubice (T5)
Osram / Ledvance Lumilux T5 SubstiTUBE T5
Philips MASTER TL5 LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T5 jsou nejvyspělejší lineární zářivky, které se využívají v novějších svítidlech. Lineární zářivky T5 jsou ze všech typů zářivek nejúčinnější. LED náhrady lineárních zářivek, označované jako LED trubice, lze použít i pro náhradu lineárních zářivek T5, nicméně výběr LED náhrad není tak široký jako pro T8 zářivky. Potenciál úspory je při náhradě T5 zářivek menší než v případě T8 zářivek.

Zářivky T5 se obvykle dělí do dvou skupin: HE (high efficiency) dávající důraz na účinnost (výkonová řada 14, 21, 28, 35 W), HO (high output) dávající důraz na světelný tok (výkonové řady 24, 39, 49, 54, 80 W). Zářivky T5 jsou provozovány pouze s elektronickým předřadníkem a LED náhrady je možné připojit buď na elektronický předřadník (typ HF) nebo přímo na síť (typ AC).

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů. Publikace se zabývá především zářivkami T8, ale řada tipů a závěrů je relevantní také pro zářivky T5.

 

Fotka lineární zářivky

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady zářivek T5

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
14 1200 549
21 1900 849
28 2600 1149
35 3320 1449
24 1750 549
39 3100 849
49 4310 1449
54 4450 1149
80 6150 1449

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T5

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7 900 549
10 1350 849
17 2350 1149
18 2550 1449
26 3600 1149
37 5050 1449
26 3700 1449
36 5600 1449

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T5 jsou provozovány výlučně s elektronickým předřadníkem. K příkonu zářivky je třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,1. Příklad: svítidlo s 21W zářivkou má přibližný celkový příkon 23,1 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady. Příklad: svítidlo s LED náhradou 26 W má příkon 26 W.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka T5 LED trubice T5
Doba života (h) 20 000 30 000-60 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) *- 50 000 - 200 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700-6 500 3 000-6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 75 - 85 120 - 160
Potenciál úspory - cca 40-50 %

*neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektronického předřadníku 38,5 W, příkon LED náhrady 18 W, cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

LED náhrady za lineární zářivky T5 (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Výrobci nabízejí obvykle typ HF, který je možné přímo připojit na elektronický předřadník, typ AC či mains, který je možný připojit přímo na síťové napětí, nebo typ univerzální UN. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED trubice.

Ekodesign

Lineární zářivky T5 nejsou v současné době omezeny v rámci nařízení ekodesignu. Nicméně od 1.9.2021 začne platit nové nařízení ekodesignu, podle kterého budou lineární zářivky T5 omezeny pouze na účinné typy (zákaz T5 zářivek v současném nařízení ekodesignu není).

Doporučení a závěr

Lineární zářivky T5 jsou nejúčinnější typy zářivek a potenciál úspor je menší než u ostatních typů. Na druhou stranu jsou T5 zářivky relativně nové a svítidla mohou být v relativně dobrém stavu. Zvážení k přechodu na LED trubice musí být podpořeno především světelně technickým posudkem a ekonomickou rozvahou. Obdobně jako u T8 zářivek je LED náhrada T5 zářivek směrová a v některých případech může dojít ke změně rozložení svítivosti v místnosti a snížení celkové osvětlenosti. Pro prostory, ve kterých je závazná norma (pracovní prostory, školy apod.), je vhodné ověřit světelně technické parametry pilotní zkouškou a měřením. Při analýze vhodnosti využití T5 LED trubic je vhodné zpracovat i studii celkové modernizace osvětlení s výměnou původních svítidel za nová LED svítidla.

Poznámka: LED trubicím se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.