Obyčejné žárovky E27/E14

Označení patice

E14, E27

Typy na trhu a popis

Nejstarší stále používaný typ světelného zdroje je obyčejná žárovka. Jedná se o teplotní světelný zdroj s kvalitním světlem a velmi nízkou účinností (přibližně pouze 2 % energie je přeměněno na využitelné světlo). Kvůli své nízké účinnosti se ve své klasické podobě již příliš nepoužívá v průmyslu ani službách a použití se limituje na specifické prostory (místa s vysokou teplotou, technologické využití apod.) nebo prostory, které stále neprošly rekonstrukcí (toalety, koupelny, sklepy). Obyčejné žárovky lze nicméně stále nalézt v domácnostech a některých restauracích a hotelech.

Z pohledu LED náhrad je náhrada za obyčejné žárovky doporučená. Potenciál úspory je velmi vysoký. Přesto je třeba při náhradě respektovat původní žárovkové svítidlo i celkový prostor, který osvětluje.

Na trhu již existují doslova stovky variant kompaktních LED zdrojů s paticemi E14 či E27, které umožňují nahradit obyčejné žárovky. Laicky se nazývají „LED žárovkami“. LED náhrady obyčejných žárovek lze rozdělit na typy,

 1. které vyzařují světlo spíše směrově (vyzařují především „kloboukem“ do jednoho poloprostoru a byly nabízeny jako první typy),
 2. a typy, které v baňce obsahují LED tyčinky podobné vláknům žárovky, které vyzařují všesměrově, na trhu se objevily cca od roku 2015.

Na trhu jsou LED náhrady všech existujících typů obyčejných žárovek:

 • klasická baňka (typ A),
 • svíčková baňka (typ B),
 • malá kulatá baňka (typ P)
 • a mnohé další.

Rozmanitost různých typů žárovek vyžaduje pečlivý výběr obdobné LED náhrady:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů pro E14/E27 umožňují stmívání a obvykle není v celém rozsahu; při malém světelném toku může být výrazné míhání (je doporučené využití univerzálních R,L,C stmívačů);
 • velikost – některé LED náhrady mají větší velikost oproti obyčejným žárovkám;
 • design – starší typy LED zdrojů mohou být nevhodné do některých prostor (křišťálový lustr, designové svítidlo apod.);
 • změna vyzařování – u starších typů LED zdrojů, které vyzařují především do jednoho poloprostoru směrově, může při náhradě za obyčejnou žárovku ve svítidle dojít k výrazné změně rozložení světla v místnosti;
 • úbytek světelného toku – obyčejné žárovky mají oproti LED zdrojům krátkou dobu života, u LED zdrojů je patrný postupný pokles světelného toku (až o desítky procent za dobu života) a je vhodné počáteční světelný tok navýšit (viz kapitola výkonové řady);
 • náhr. teplota chromatičnosti – žárovky svítí pouze teple bíle (2700 K), u LED náhrad lze barevný tón zvolit;
 • podání barev – žárovky mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), u většiny LED náhrad postačuje obvyklých Ra = 80, v některých prostorech ale může norma požadovat vyšší hodnoty (Ra = 90).

 

Fotka obyčejné žárovky

vlevo klasická baňka, vpravo svíčková

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady obyčejných žárovek a LED náhrady

Výkonová řada (W) Světelný tok žárovky (lm) Světelný tok LED (lm)
15 90 136
25 220 249
40 415 470
60 710 806
75 930 1055
100 1340 1521

LED náhrady umožňují dnes nahradit téměř jakýkoliv výkon (světelný tok) obyčejné žárovky až téměř do 200 W. Při náhradě se nicméně doporučuje nahrazovaný světelný tok navýšit*. Je to způsobeno delší dobou života LED, kde se již výrazně projevuje postupný úbytek světelného toku. Pro zaručení optimální úrovně osvětlení je světelný tok LED náhrad vyšší než u obyčejných žárovek.

*toto navýšení je zakotveno v nařízení EK 244/2009

Kompaktní LED světelné zdroje nahrazující obyčejné žárovky E14/E27 jsou nabízeny v mnoha provedeních a v různých účinnostech. Nelze tedy nalézt odpovídající výkonové řady LED náhrad. Při náhradě obyčejné žárovky (je znám světelný tok) je vhodné nalézt LED náhradu s maximální účinností (co nejvyšší měrný výkon). Měrný výkon lze jednoduše spočíst podílem světelného toku a příkonu. Ohodnocení měrných výkonů (v závorce je přibližná odpovídající energetická třída podle současného nařízení/podle nového nařízení od roku 2021):

 • 100 lm/W (energetická třída A+/F) – pokud nemá LED světelný zdroj přidanou funkci (vyšší podání barev, stmívání, malé rozměry apod.), je toto minimální požadavek pro světelné zdroje LED nahrazující obyčejné žárovky,
 • 120 lm/W (energetická třída A++/E) – optimální ekonomický požadavek na účinnost (měrný výkon),
 • 140 lm/W (energetická třída A++/D) – vysoká účinnost (měrný výkon),
 • 160 lm/W (energetická třída A++/C) – velmi vysoká účinnost (měrný výkon).

 

Příkon

Obyčejné žárovky pracují přímo připojené na síť, bez předřadníku, a stejně tak jejich LED náhrady, které mají předřadník zabudovány. Příkon žárovky a LED náhrady je tedy přímo porovnatelný.

 

Porovnání obyčejné žárovky a LED náhrady

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 10 000 - 20 000
Index podání barev (-) 100 80-90
Počet sepnutí (-) ** - 20 000 - 50 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 *** 2 000 - 6 500
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 **** 360
Měrný výkon (lm/W) 8-13 80 - 160
Potenciál úspory - cca 80-90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** od velmi teplých tónů až po denní bílou, **** neplatí pro všechny typy

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon žárovky je 60 W, příkon LED náhrady 6,5 W, cena LED náhrady 140 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit a velmi závisí na dalších kvalitativních vlastnostech světelného zdroje (možnost stmívání, vyšší podání barev, vyšší doba života apod.)

Úprava svítidla

LED náhrady za obyčejné žárovky nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Ekodesign

Vzhledem k velmi nízké účinnosti je umisťování obyčejných žárovek s paticemi E27 a E14 (a také adekvátnich halogenových žárovek) na trh Evropské unie zakázáno dle nařízení 244/2009. Výjimky jsou popsány v nařízení 1428/2015 a vztahují se na následující skupiny světelných zdrojů:

 • světelné zdroje do chladniček a trub kratší než 6 cm,
 • otřesuvzdorné žárovky kratší než 6 cm,
 • otřesuvzdorné žárovky s příkonem menším než 25 W,
 • otřesuvzdorné žárovky s příkonem vyšším než 25 W bez možnosti pořídit jinou účinnější technologii s požadovanou speciální vlastností,
 • dopravní a signalizační žárovky s poruchovostí menší než 2 % během prvních 1000 hodin provozu,
 • infračervené žárovky pro ohřev,
 • světelné zdroje do kopírek, blesků apod.,
 • světelné zdroje pro chemické a biologické procesy,
 • světelné zdroje pro scénické osvětlení,
 • světelné zdroje pro nouzové účely,
 • světelné zdroje určené pro speciální účely s filtry (např. muzea, fotosenzitivní pacienti apod.).

Doporučení a závěr

Obyčejné žárovky jsou velmi neúčinné a měly by být vyměněny za LED světelný zdroj. Pro nevyužití LED musí existovat dobrý důvod.

Je vhodné využití LED náhrad se všesměrovým vyzařováním (LED tyčinky v baňce) pro minimalizaci změny vyzařování.

 

Obyčejné žárovky E27/E14

Označení patice

E14, E27

Typy na trhu a popis

Nejstarší stále používaný typ světelného zdroje je obyčejná žárovka. Jedná se o teplotní světelný zdroj s kvalitním světlem a velmi nízkou účinností (přibližně pouze 2 % energie je přeměněno na využitelné světlo). Kvůli své nízké účinnosti se ve své klasické podobě již příliš nepoužívá v průmyslu ani službách a použití se limituje na specifické prostory (místa s vysokou teplotou, technologické využití apod.) nebo prostory, které stále neprošly rekonstrukcí (toalety, koupelny, sklepy). Obyčejné žárovky lze nicméně stále nalézt v domácnostech a některých restauracích a hotelech.

Z pohledu LED náhrad je náhrada za obyčejné žárovky doporučená. Potenciál úspory je velmi vysoký. Přesto je třeba při náhradě respektovat původní žárovkové svítidlo i celkový prostor, který osvětluje.

Na trhu již existují doslova stovky variant kompaktních LED zdrojů s paticemi E14 či E27, které umožňují nahradit obyčejné žárovky. Laicky se nazývají „LED žárovkami“. LED náhrady obyčejných žárovek lze rozdělit na typy,

 1. které vyzařují světlo spíše směrově (vyzařují především „kloboukem“ do jednoho poloprostoru a byly nabízeny jako první typy),
 2. a typy, které v baňce obsahují LED tyčinky podobné vláknům žárovky, které vyzařují všesměrově, na trhu se objevily cca od roku 2015.

Na trhu jsou LED náhrady všech existujících typů obyčejných žárovek:

 • klasická baňka (typ A),
 • svíčková baňka (typ B),
 • malá kulatá baňka (typ P)
 • a mnohé další.

Rozmanitost různých typů žárovek vyžaduje pečlivý výběr obdobné LED náhrady:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů pro E14/E27 umožňují stmívání a obvykle není v celém rozsahu; při malém světelném toku může být výrazné míhání (je doporučené využití univerzálních R,L,C stmívačů);
 • velikost – některé LED náhrady mají větší velikost oproti obyčejným žárovkám;
 • design – starší typy LED zdrojů mohou být nevhodné do některých prostor (křišťálový lustr, designové svítidlo apod.);
 • změna vyzařování – u starších typů LED zdrojů, které vyzařují především do jednoho poloprostoru směrově, může při náhradě za obyčejnou žárovku ve svítidle dojít k výrazné změně rozložení světla v místnosti;
 • úbytek světelného toku – obyčejné žárovky mají oproti LED zdrojům krátkou dobu života, u LED zdrojů je patrný postupný pokles světelného toku (až o desítky procent za dobu života) a je vhodné počáteční světelný tok navýšit (viz kapitola výkonové řady);
 • náhr. teplota chromatičnosti – žárovky svítí pouze teple bíle (2700 K), u LED náhrad lze barevný tón zvolit;
 • podání barev – žárovky mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), u většiny LED náhrad postačuje obvyklých Ra = 80, v některých prostorech ale může norma požadovat vyšší hodnoty (Ra = 90).

 

Fotka obyčejné žárovky

vlevo klasická baňka, vpravo svíčková

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady obyčejných žárovek a LED náhrady

Výkonová řada (W) Světelný tok žárovky (lm) Světelný tok LED (lm)
15 90 136
25 220 249
40 415 470
60 710 806
75 930 1055
100 1340 1521

LED náhrady umožňují dnes nahradit téměř jakýkoliv výkon (světelný tok) obyčejné žárovky až téměř do 200 W. Při náhradě se nicméně doporučuje nahrazovaný světelný tok navýšit*. Je to způsobeno delší dobou života LED, kde se již výrazně projevuje postupný úbytek světelného toku. Pro zaručení optimální úrovně osvětlení je světelný tok LED náhrad vyšší než u obyčejných žárovek.

*toto navýšení je zakotveno v nařízení EK 244/2009

Kompaktní LED světelné zdroje nahrazující obyčejné žárovky E14/E27 jsou nabízeny v mnoha provedeních a v různých účinnostech. Nelze tedy nalézt odpovídající výkonové řady LED náhrad. Při náhradě obyčejné žárovky (je znám světelný tok) je vhodné nalézt LED náhradu s maximální účinností (co nejvyšší měrný výkon). Měrný výkon lze jednoduše spočíst podílem světelného toku a příkonu. Ohodnocení měrných výkonů (v závorce je přibližná odpovídající energetická třída podle současného nařízení/podle nového nařízení od roku 2021):

 • 100 lm/W (energetická třída A+/F) – pokud nemá LED světelný zdroj přidanou funkci (vyšší podání barev, stmívání, malé rozměry apod.), je toto minimální požadavek pro světelné zdroje LED nahrazující obyčejné žárovky,
 • 120 lm/W (energetická třída A++/E) – optimální ekonomický požadavek na účinnost (měrný výkon),
 • 140 lm/W (energetická třída A++/D) – vysoká účinnost (měrný výkon),
 • 160 lm/W (energetická třída A++/C) – velmi vysoká účinnost (měrný výkon).

 

Příkon

Obyčejné žárovky pracují přímo připojené na síť, bez předřadníku, a stejně tak jejich LED náhrady, které mají předřadník zabudovány. Příkon žárovky a LED náhrady je tedy přímo porovnatelný.

 

Porovnání obyčejné žárovky a LED náhrady

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 10 000 - 20 000
Index podání barev (-) 100 80-90
Počet sepnutí (-) ** - 20 000 - 50 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 *** 2 000 - 6 500
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 **** 360
Měrný výkon (lm/W) 8-13 80 - 160
Potenciál úspory - cca 80-90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** od velmi teplých tónů až po denní bílou, **** neplatí pro všechny typy

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon žárovky je 60 W, příkon LED náhrady 6,5 W, cena LED náhrady 140 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit a velmi závisí na dalších kvalitativních vlastnostech světelného zdroje (možnost stmívání, vyšší podání barev, vyšší doba života apod.)

Úprava svítidla

LED náhrady za obyčejné žárovky nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Ekodesign

Vzhledem k velmi nízké účinnosti je umisťování obyčejných žárovek s paticemi E27 a E14 (a také adekvátnich halogenových žárovek) na trh Evropské unie zakázáno dle nařízení 244/2009. Výjimky jsou popsány v nařízení 1428/2015 a vztahují se na následující skupiny světelných zdrojů:

 • světelné zdroje do chladniček a trub kratší než 6 cm,
 • otřesuvzdorné žárovky kratší než 6 cm,
 • otřesuvzdorné žárovky s příkonem menším než 25 W,
 • otřesuvzdorné žárovky s příkonem vyšším než 25 W bez možnosti pořídit jinou účinnější technologii s požadovanou speciální vlastností,
 • dopravní a signalizační žárovky s poruchovostí menší než 2 % během prvních 1000 hodin provozu,
 • infračervené žárovky pro ohřev,
 • světelné zdroje do kopírek, blesků apod.,
 • světelné zdroje pro chemické a biologické procesy,
 • světelné zdroje pro scénické osvětlení,
 • světelné zdroje pro nouzové účely,
 • světelné zdroje určené pro speciální účely s filtry (např. muzea, fotosenzitivní pacienti apod.).

Doporučení a závěr

Obyčejné žárovky jsou velmi neúčinné a měly by být vyměněny za LED světelný zdroj. Pro nevyužití LED musí existovat dobrý důvod.

Je vhodné využití LED náhrad se všesměrovým vyzařováním (LED tyčinky v baňce) pro minimalizaci změny vyzařování.