Vysokotlaké výbojky

Rtuťové výbojky

Sodíkové výbojky

Halogenidové výbojky

Popis a obvyklé použití

Vysokotlaké výbojky (v angličtině označované jako HID výbojky) je široká skupina světelných zdrojů. Používají se obvykle v místech, kde je potřeba velké množství světla a relativně vysokou účinnost bez důrazu na kvalitu světla (s výjimkou halogenidových výbojek). Nejčastěji se používají (používaly) ve veřejném osvětlení (stále více než 80%), pro osvětlení hal, výrobních provozů, nádraží, letišť apod. Nejstarší skupinou jsou rtuťové výbojky, které se již téměř nepoužívají a lze je nalézt především v původních nerekonstruovaných osvětlovacích soustavách a výjimečně také ve veřejném osvětlení. Rtuťové výbojky jsou nejméně účinné a poskytují tedy nejvyšší potenciál úspory, ale lze předpokládat také nejhorší stav svítidel. Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou podstatně účinnější a v dnešní době velmi rozšířené. Setkáme se s nimi nejčastěji ve veřejném osvětlení, ale také v některých průmyslových provozech. Specifickou skupinou jsou halogenidové výbojky, které poskytují velmi kvalitní světlo s dobrou účinností. Lze předpokládat, že u halogenidových výbojek bude pro možnosti náhrad za LED světelné zdroje nejmenší prostor.

Všechny zmíněné typy vysokotlakých výbojek lze nalézt ve vícero provedeních a výkonových typech (zvláště halogenidové výbojky mají velmi široké uplatnění). V rámci LED náhrad je vhodné se zabývat pouze světelnými zdroji s paticí E27 či E40.

Běžné parametry

  výbojky LED náhrada
Doba života (h) 20 000 30 000
Index podání barev (-) 20-80 70-80
Počet sepnutí - * 50k - 200k
Činitel stárnutí 0,7 - 0,8 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 000-4 000 3000, 4000
Maximální teplota (°C) - ** 50-90
Patice E27, E40 E27, E40
Měrný výkon (s předřadníkem) (lm/W)

50-70

90-130

pozn.: *, ** neuvádí se

Potenciál úspory

Potenciál úspory závisí na výbojce, vůči které je poměřován. Nejvyšší potenciál úspory je tedy u rtuťových výbojek, podstatně menší je u vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek. K potenciálu úspory je třeba zvážit i další světelně technické parametry (např. kvalita světla a stav svítidla).

LED náhrady

LED náhrady za rtuťové, sodíkové a halogenidové výbojky jsou obvykle identické výrobky s paticemi E27 či E40, které jsou určeny pro náhrady výbojek s eliptickou baňkou. Výjimkou jsou směrové světelné zdroje označované HIGH BAY, které umožňují zvýšit svoji směrovostí potenciál úspory, a tubulární LED náhrady, jejichž účel má být náhrada tubulárních sodíkových výbojek. Konkrétní informace jsou uvedeny v rámci jednotlivých typů výbojek.

Úprava svítidla

Většina LED náhrad za vysokotlaké výbojky je určena pro výměnu výbojky provozované s elektromagnetickým předřadníkem (nemusí být tedy potřeba žádná úprava svítidla). U svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vypojit. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED světelného zdroje, které se mohou pro jednotlivé typy lišit.

Omezení použití

 • prostorová – některé LED náhrady mohou mít větší velikost než je původní výbojka;
 • změna vyzařování – LED náhrady za výbojky s eliptickou baňkou vyzařují obdobně do celého prostoru (360°), změny ale mohou vždy nastat a to především v případech s vnitřní optickou soustavou ve svítidle; největší změny je třeba čekat pro směrové LED náhrady HIGH BAY a pro tubulární LED náhrady;
 • světelný tok – pro adekvátní náhradu je třeba nahradit celý světelný tok původní výbojky;
 • právní – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s daným typem výbojky; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • stav svítidel – před výměnou je vhodné zkontrolovat stav svítidla, který musí umožnit provoz LED náhrady po dobu jejího života (zvláště důležité u starých svítidel pro rtuťové výbojky);
 • dodržení závazných norem – výbojky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (pracovní prostory ČSN EN 12464-1 a 2 nebo veřejné osvětlení ČSN EN 13201-1 až 5) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů;
 • stmívání – LED náhrady obvykle nefungují v případech, kde je použito stmívání (zejména u halogenidových výbojek).

Doporučení

Před návrhem LED náhrady za výbojku je třeba pečlivého rozboru nejen potenciálu úspory, ale také technické možnosti náhrady (stav svítidel, změny ve vyzařování, ekonomická výhodnost). Je vhodné zajistit pilotní projekt menšího rozsahu a vhodné dodací podmínky (dostatečně nízká cena LED náhrad).

Náhradu výbojek je vhodné porovnat s opatřením celkové rekonstrukce osvětlovací soustavy (výměna stávajících svítidel za LED svítidla).

Ekodesign

Od roku 2015 platí dle nařízení č. 245/2009 zákaz uvádění na trh vysokotlakých rtuťových výbojek i jejich sodíkových náhrad. Tyto výbojky je možné sehnat ze skladových zásob, vyměnit za LED náhradu či vyměnit svítidlo.

 

Vysokotlaké výbojky

Rtuťové výbojky

Sodíkové výbojky

Halogenidové výbojky

Popis a obvyklé použití

Vysokotlaké výbojky (v angličtině označované jako HID výbojky) je široká skupina světelných zdrojů. Používají se obvykle v místech, kde je potřeba velké množství světla a relativně vysokou účinnost bez důrazu na kvalitu světla (s výjimkou halogenidových výbojek). Nejčastěji se používají (používaly) ve veřejném osvětlení (stále více než 80%), pro osvětlení hal, výrobních provozů, nádraží, letišť apod. Nejstarší skupinou jsou rtuťové výbojky, které se již téměř nepoužívají a lze je nalézt především v původních nerekonstruovaných osvětlovacích soustavách a výjimečně také ve veřejném osvětlení. Rtuťové výbojky jsou nejméně účinné a poskytují tedy nejvyšší potenciál úspory, ale lze předpokládat také nejhorší stav svítidel. Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou podstatně účinnější a v dnešní době velmi rozšířené. Setkáme se s nimi nejčastěji ve veřejném osvětlení, ale také v některých průmyslových provozech. Specifickou skupinou jsou halogenidové výbojky, které poskytují velmi kvalitní světlo s dobrou účinností. Lze předpokládat, že u halogenidových výbojek bude pro možnosti náhrad za LED světelné zdroje nejmenší prostor.

Všechny zmíněné typy vysokotlakých výbojek lze nalézt ve vícero provedeních a výkonových typech (zvláště halogenidové výbojky mají velmi široké uplatnění). V rámci LED náhrad je vhodné se zabývat pouze světelnými zdroji s paticí E27 či E40.

Běžné parametry

  výbojky LED náhrada
Doba života (h) 20 000 30 000
Index podání barev (-) 20-80 70-80
Počet sepnutí - * 50k - 200k
Činitel stárnutí 0,7 - 0,8 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 000-4 000 3000, 4000
Maximální teplota (°C) - ** 50-90
Patice E27, E40 E27, E40
Měrný výkon (s předřadníkem) (lm/W)

50-70

90-130

pozn.: *, ** neuvádí se

Potenciál úspory

Potenciál úspory závisí na výbojce, vůči které je poměřován. Nejvyšší potenciál úspory je tedy u rtuťových výbojek, podstatně menší je u vysokotlakých sodíkových a halogenidových výbojek. K potenciálu úspory je třeba zvážit i další světelně technické parametry (např. kvalita světla a stav svítidla).

LED náhrady

LED náhrady za rtuťové, sodíkové a halogenidové výbojky jsou obvykle identické výrobky s paticemi E27 či E40, které jsou určeny pro náhrady výbojek s eliptickou baňkou. Výjimkou jsou směrové světelné zdroje označované HIGH BAY, které umožňují zvýšit svoji směrovostí potenciál úspory, a tubulární LED náhrady, jejichž účel má být náhrada tubulárních sodíkových výbojek. Konkrétní informace jsou uvedeny v rámci jednotlivých typů výbojek.

Úprava svítidla

Většina LED náhrad za vysokotlaké výbojky je určena pro výměnu výbojky provozované s elektromagnetickým předřadníkem (nemusí být tedy potřeba žádná úprava svítidla). U svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vypojit. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED světelného zdroje, které se mohou pro jednotlivé typy lišit.

Omezení použití

 • prostorová – některé LED náhrady mohou mít větší velikost než je původní výbojka;
 • změna vyzařování – LED náhrady za výbojky s eliptickou baňkou vyzařují obdobně do celého prostoru (360°), změny ale mohou vždy nastat a to především v případech s vnitřní optickou soustavou ve svítidle; největší změny je třeba čekat pro směrové LED náhrady HIGH BAY a pro tubulární LED náhrady;
 • světelný tok – pro adekvátní náhradu je třeba nahradit celý světelný tok původní výbojky;
 • právní – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s daným typem výbojky; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • stav svítidel – před výměnou je vhodné zkontrolovat stav svítidla, který musí umožnit provoz LED náhrady po dobu jejího života (zvláště důležité u starých svítidel pro rtuťové výbojky);
 • dodržení závazných norem – výbojky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (pracovní prostory ČSN EN 12464-1 a 2 nebo veřejné osvětlení ČSN EN 13201-1 až 5) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů;
 • stmívání – LED náhrady obvykle nefungují v případech, kde je použito stmívání (zejména u halogenidových výbojek).

Doporučení

Před návrhem LED náhrady za výbojku je třeba pečlivého rozboru nejen potenciálu úspory, ale také technické možnosti náhrady (stav svítidel, změny ve vyzařování, ekonomická výhodnost). Je vhodné zajistit pilotní projekt menšího rozsahu a vhodné dodací podmínky (dostatečně nízká cena LED náhrad).

Náhradu výbojek je vhodné porovnat s opatřením celkové rekonstrukce osvětlovací soustavy (výměna stávajících svítidel za LED svítidla).

Ekodesign

Od roku 2015 platí dle nařízení č. 245/2009 zákaz uvádění na trh vysokotlakých rtuťových výbojek i jejich sodíkových náhrad. Tyto výbojky je možné sehnat ze skladových zásob, vyměnit za LED náhradu či vyměnit svítidlo.