Lineární zářivky T8

Označení patice

G13

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T8 LED trubice (T8)
Osram / Ledvance Lumilux SubstiTUBE
Philips TL-D LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T8 jsou po zářivkách T12 nejstarší typy zářivek. Lineární zářivky T8 umožňovaly přímou náhradu zářivek T12. Pravděpodobně i v dnešních dnech jsou zářivky T8 nejrozšířenější typy zářivek v ČR.

LED náhrady lineárních zářivek jsou označované jako LED trubice.

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti a mění jasové poměry v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky T8 doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů.

 

Fotka lineární zářivky

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady zářivek T8

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
18 1350 600
36 3350 1200
58 5200 1500

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T8

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7,6 800 600
16,2 1530 1200
19,1 2000 1500
15,0 2200 1200
20,6 3100 1500
14,0 2100 1200
8,0 1050 600
20,5 3100 1500
24,0 3700 1500
16,0 2500 1200

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T8 jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem či elektronickým předřadníkem. K příkonu zářivky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,2. Příklad: svítidlo s 36W zářivkou má přibližný celkový příkon 43,2 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady či pro přesnější výpočet je vhodné připočítat na elektromagnetickém předřadníku ztrátu 1-2 W. Příklad: svítidlo s LED náhradou 14 W má příkon 15 W při provozování s původním elektromagnetickým předřadníkem či 14 W při porovozování bez předřadníku nebo s elektronickým předřadníkem.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka T8 LED trubice T8
Doba života (h) *10 000-20 000 30 000-50 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) **- 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 - 6 500 3 000 - 6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 60 - 70 100 - 150
Potenciál úspory - cca 50-60 %

* elektromagnetický předřadník řádově 10 000 h, elektronický řádově 20 000 h, **neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektromagnetického předřadníku 43,2 W, příkon LED náhrady 16 W (včetně 1 W ztráty na elektromagnetickém předřadníku), cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Současné LED náhrady za lineární zářivky (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Je třeba pouze zvolit typ vhodný pro daný předřadník (elektromagnetický EM, elektronický HF). Některé trubice jsou univerzální, vhodné pro oba typy předřadníků (značí se UN či universal). Některé typy LED trubic jsou určeny pro přímé napojení na síťové napětí (označují se AC či mains).

Ve svítidlech s elektromagnetickým předřadníkem je nutné nahrazení doutnavkového startéru tzv. LED startérem, což je pouhé přemostění původního startéru.

Vždy je nutné se držet pokyny výrobce světelného zdroje.

Ekodesign

Lineární zářivky T8 jsou v současné době omezeny pouze minimálně. Nicméně od 1.9.2021 začne platit nové nařízení ekodesignu, podle kterého budou lineární zářivky zakázány od 1.9.2023 (resp. bude zakázáno umisťování na trh EU). V praxi lze předpokládat, že bude naskladněno určité množství zářivek a tedy malé praktické problémy těsně po zákazu. Lineární zářivky T8 je možné buď nahradit LED náhradami (LED trubicemi) nebo vyměnit celé svítidlo.

Doporučení a závěr

Dnešní LED náhrady za nejběžnější lineární zářivky (T8) jsou již (oproti dřívějšku) bezpečnou volbou při náhradě zářivky. Potenciál úspory je střední a vyplatí se zejména ve velmi využívaných prostorech. V prostorech, na které se vztahuje závazně norma ČSN EN 12464-1, je třeba při náhradě sledovat, zda nedošlo k výrazným změnám v osvětlení (především snížení rovnoměrnosti a osvětlenosti). V ostatních prostorech postačuje pouze ekonomické posouzení. Při úvaze nad modernizací osvětlovací soustavy je vhodné zvážit i celkové nahrazení zářivkových svítidel za LED svítidla.

Důležitým omezením je také současný stav svítidel, který musí umožňovat dostatečně dlouhou dobu dalšího provozu.

Poznámka: LED trubicím T8 se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.

 

Lineární zářivky T8

Označení patice

G13

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T8 LED trubice (T8)
Osram / Ledvance Lumilux SubstiTUBE
Philips TL-D LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T8 jsou po zářivkách T12 nejstarší typy zářivek. Lineární zářivky T8 umožňovaly přímou náhradu zářivek T12. Pravděpodobně i v dnešních dnech jsou zářivky T8 nejrozšířenější typy zářivek v ČR.

LED náhrady lineárních zářivek jsou označované jako LED trubice.

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti a mění jasové poměry v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky T8 doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů.

 

Fotka lineární zářivky

 

Fotka LED náhrady

 

Výkonové řady zářivek T8

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
18 1350 600
36 3350 1200
58 5200 1500

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T8

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7,6 800 600
16,2 1530 1200
19,1 2000 1500
15,0 2200 1200
20,6 3100 1500
14,0 2100 1200
8,0 1050 600
20,5 3100 1500
24,0 3700 1500
16,0 2500 1200

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T8 jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem či elektronickým předřadníkem. K příkonu zářivky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,2. Příklad: svítidlo s 36W zářivkou má přibližný celkový příkon 43,2 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady či pro přesnější výpočet je vhodné připočítat na elektromagnetickém předřadníku ztrátu 1-2 W. Příklad: svítidlo s LED náhradou 14 W má příkon 15 W při provozování s původním elektromagnetickým předřadníkem či 14 W při porovozování bez předřadníku nebo s elektronickým předřadníkem.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka T8 LED trubice T8
Doba života (h) *10 000-20 000 30 000-50 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) **- 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 - 6 500 3 000 - 6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 60 - 70 100 - 150
Potenciál úspory - cca 50-60 %

* elektromagnetický předřadník řádově 10 000 h, elektronický řádově 20 000 h, **neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektromagnetického předřadníku 43,2 W, příkon LED náhrady 16 W (včetně 1 W ztráty na elektromagnetickém předřadníku), cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Současné LED náhrady za lineární zářivky (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Je třeba pouze zvolit typ vhodný pro daný předřadník (elektromagnetický EM, elektronický HF). Některé trubice jsou univerzální, vhodné pro oba typy předřadníků (značí se UN či universal). Některé typy LED trubic jsou určeny pro přímé napojení na síťové napětí (označují se AC či mains).

Ve svítidlech s elektromagnetickým předřadníkem je nutné nahrazení doutnavkového startéru tzv. LED startérem, což je pouhé přemostění původního startéru.

Vždy je nutné se držet pokyny výrobce světelného zdroje.

Ekodesign

Lineární zářivky T8 jsou v současné době omezeny pouze minimálně. Nicméně od 1.9.2021 začne platit nové nařízení ekodesignu, podle kterého budou lineární zářivky zakázány od 1.9.2023 (resp. bude zakázáno umisťování na trh EU). V praxi lze předpokládat, že bude naskladněno určité množství zářivek a tedy malé praktické problémy těsně po zákazu. Lineární zářivky T8 je možné buď nahradit LED náhradami (LED trubicemi) nebo vyměnit celé svítidlo.

Doporučení a závěr

Dnešní LED náhrady za nejběžnější lineární zářivky (T8) jsou již (oproti dřívějšku) bezpečnou volbou při náhradě zářivky. Potenciál úspory je střední a vyplatí se zejména ve velmi využívaných prostorech. V prostorech, na které se vztahuje závazně norma ČSN EN 12464-1, je třeba při náhradě sledovat, zda nedošlo k výrazným změnám v osvětlení (především snížení rovnoměrnosti a osvětlenosti). V ostatních prostorech postačuje pouze ekonomické posouzení. Při úvaze nad modernizací osvětlovací soustavy je vhodné zvážit i celkové nahrazení zářivkových svítidel za LED svítidla.

Důležitým omezením je také současný stav svítidel, který musí umožňovat dostatečně dlouhou dobu dalšího provozu.

Poznámka: LED trubicím T8 se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.