o projektu

Světelné diody (LED) nabízejí náhradu za světelné zdroje nejen v domácnostech, ale v poslední době se začínají objevovat také náhrady pro světelné zdroje, které se používají v profesionální praxi. Přímé LED náhrady lze tedy navrhnout v úsporných opatření za vysokotlaké výbojky, kompaktní a lineární zářivky, směrové halogenové žárovky, halogenové žárovky na malé napětí, dekorativní a speciální žárovky. Každá z těchto oblastí nabízí specifické možnosti náhrad i svá úskalí. Webová prezentace si klade za cíl shrnout technické možnosti náhrad a jejich problematická místa.

LED záměnný světelné zdroj

S rozvojem LED techniky i pro oblasti všeobecného osvětlování se postupně začaly objevovat tzv. LED záměnné světelné zdroje, zjednodušeně LED náhrady či LED retrofity, pro řadu aplikací. Pravděpodobně nejviditelnější jsou LED náhrady v osvětlení pro domácnosti v podobě tzv. „LED žárovek“, které se již staly v poslední době standardem domácího osvětlení.

V profesionální praxi se LED náhrady začaly objevovat zprvu pro lineární zářivky. Jednalo se o tzv. LED trubice, často šlo o méně kvalitní světelné zdroje vyžadující zásah do svítidla. S postupným rozvojem LED osvětlení a technickou normalizací se začaly objevovat i LED náhrady pro další skupiny světelných zdrojů (náhrada směrových halogenových žárovek, designových lineárních žárovek, lineárních halogenových žárovek R7s, halogenových „kapslových“ žárovek G9 apod.). Jednou z poslední oblastí, kde se začínají objevovat na trhu LED náhrady, jsou náhrady vysokotlakých výbojek a náhrady kompaktních zářivek bez integrovaného předřadníku.

V blízké budoucnosti lze očekávat ještě další rozvoj důležitosti LED náhrad pro profesionální praxi. Předpokládaná důležitost LED náhrad bude podpořena také novým nařízením o ekodesignu světelných zdrojů, v rámci kterého dojde k dalšímu zpřísnění minimální účinnosti řady světelných zdrojů. Nové nařízení ekodesignu vstoupí v platnost 1. září 2021.

Shrnutí jednotlivých typů LED náhrad je uvedeno v tabulce.

Typ sv. zdroje Obvyklé použití Použití v praxi Potenciál úspory
lineární žárovky S19, S14s restaurace, hotely, designové prostory výjimečné vysoký
halogenové žárovky s reflektorem PAR, R, MR výstavy, chodby, hotely, restaurace, zasedací místnosti, obchody časté vysoký
halogenové žárovky bez reflektoru hotely, restaurace, obchody časté vysoký
lineární halogenové žárovky R7s světlomety, příjezdové prostory, stojací lampy obvyklé vysoký
kompaktní zářivky bez integrovaného předř. chodby, obchodní centra, foyer časté střední
lineární zářivky T8 všechny prostory velmi časté střední
lineární zářivky T5 novější administrativní prostory a služby obvyklé malý až střední
rtuťové výbojky veřejné osvětlení, parkoviště, venkovní areály, haly málo časté střední
sodíkové výbojky veřejné osvětlení, parkoviště, venkovní areály, haly časté střední
halogenidové výbojky průmyslové areály, veřejné osvětlení, venkovní prostory, sportoviště obvyklé malý až střední

Poznámka: LED trubicím T8 se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.

LED náhrady v energetických posudcích a auditech

V energetických auditech a posudcích se často objevují úsporná opatření v oblasti osvětlení. Na internetové stránce LEDnáhrady.cz lze tedy najít základní okrajové podmínky, požadavky, možnosti a velikosti úspor a další spojená úskalí s náhradou „klasického“ světelného zdroje za LED.

Každá kapitola obsahuje:

 • dotčené patice v dané skupině světelných zdrojů (pro jiné patice obvykle není k dispozici dostatek LED náhrad),
 • označení běžných typů na trhu,
 • fotografie typických představitelů,
 • výkonové řady a adekvátní světelný tok,
 • dostupné výkony LED náhrad,
 • výpočet příkonu,
 • porovnání světelně technických parametrů,
 • ekonomické zhodnocení,
 • případná nutnost úpravy svítidla,
 • doporučení a závěr včetně specifik pro konkrétní skupinu světelných zdrojů.

Tiráž a vyloučení zodpovědnosti

Informace uvedené na tomto webu byly sesbírány s maximální pečlivostí z veřejně dostupných katalogů. Nicméně i s ohledem na překotný vývoj LED techniky za uvedené informace neručíme. Doporučujeme se vždy informovat u výrobců světelných zdrojů.

Fotografie světelných zdrojů byly se svolením převzaty z veřejně dostupných internetových katalogů firem Osram/Ledvance a Philips jako dvou tradičních a největších výrobců světelných zdrojů. LED náhrady jsou samozřejmě v mnoha typech nabízeny i jinými výrobci světelných zdrojů. Při tvorbě webové prezentace byl kladen důraz na firemní neutralitu a nezávislost: prakticky ve všech případech jsou uvedeny typy obou předních firem jako významných zástupců trhu se světelnými zdroji.

 

 

o projektu

Světelné diody (LED) nabízejí náhradu za světelné zdroje nejen v domácnostech, ale v poslední době se začínají objevovat také náhrady pro světelné zdroje, které se používají v profesionální praxi. Přímé LED náhrady lze tedy navrhnout v úsporných opatření za vysokotlaké výbojky, kompaktní a lineární zářivky, směrové halogenové žárovky, halogenové žárovky na malé napětí, dekorativní a speciální žárovky. Každá z těchto oblastí nabízí specifické možnosti náhrad i svá úskalí. Webová prezentace si klade za cíl shrnout technické možnosti náhrad a jejich problematická místa.

LED záměnný světelné zdroj

S rozvojem LED techniky i pro oblasti všeobecného osvětlování se postupně začaly objevovat tzv. LED záměnné světelné zdroje, zjednodušeně LED náhrady či LED retrofity, pro řadu aplikací. Pravděpodobně nejviditelnější jsou LED náhrady v osvětlení pro domácnosti v podobě tzv. „LED žárovek“, které se již staly v poslední době standardem domácího osvětlení.

V profesionální praxi se LED náhrady začaly objevovat zprvu pro lineární zářivky. Jednalo se o tzv. LED trubice, často šlo o méně kvalitní světelné zdroje vyžadující zásah do svítidla. S postupným rozvojem LED osvětlení a technickou normalizací se začaly objevovat i LED náhrady pro další skupiny světelných zdrojů (náhrada směrových halogenových žárovek, designových lineárních žárovek, lineárních halogenových žárovek R7s, halogenových „kapslových“ žárovek G9 apod.). Jednou z poslední oblastí, kde se začínají objevovat na trhu LED náhrady, jsou náhrady vysokotlakých výbojek a náhrady kompaktních zářivek bez integrovaného předřadníku.

V blízké budoucnosti lze očekávat ještě další rozvoj důležitosti LED náhrad pro profesionální praxi. Předpokládaná důležitost LED náhrad bude podpořena také novým nařízením o ekodesignu světelných zdrojů, v rámci kterého dojde k dalšímu zpřísnění minimální účinnosti řady světelných zdrojů. Nové nařízení ekodesignu vstoupí v platnost 1. září 2021.

Shrnutí jednotlivých typů LED náhrad je uvedeno v tabulce.

Typ sv. zdroje Obvyklé použití Použití v praxi Potenciál úspory
lineární žárovky S19, S14s restaurace, hotely, designové prostory výjimečné vysoký
halogenové žárovky s reflektorem PAR, R, MR výstavy, chodby, hotely, restaurace, zasedací místnosti, obchody časté vysoký
halogenové žárovky bez reflektoru hotely, restaurace, obchody časté vysoký
lineární halogenové žárovky R7s světlomety, příjezdové prostory, stojací lampy obvyklé vysoký
kompaktní zářivky bez integrovaného předř. chodby, obchodní centra, foyer časté střední
lineární zářivky T8 všechny prostory velmi časté střední
lineární zářivky T5 novější administrativní prostory a služby obvyklé malý až střední
rtuťové výbojky veřejné osvětlení, parkoviště, venkovní areály, haly málo časté střední
sodíkové výbojky veřejné osvětlení, parkoviště, venkovní areály, haly časté střední
halogenidové výbojky průmyslové areály, veřejné osvětlení, venkovní prostory, sportoviště obvyklé malý až střední

Poznámka: LED trubicím T8 se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.

LED náhrady v energetických posudcích a auditech

V energetických auditech a posudcích se často objevují úsporná opatření v oblasti osvětlení. Na internetové stránce LEDnáhrady.cz lze tedy najít základní okrajové podmínky, požadavky, možnosti a velikosti úspor a další spojená úskalí s náhradou „klasického“ světelného zdroje za LED.

Každá kapitola obsahuje:

 • dotčené patice v dané skupině světelných zdrojů (pro jiné patice obvykle není k dispozici dostatek LED náhrad),
 • označení běžných typů na trhu,
 • fotografie typických představitelů,
 • výkonové řady a adekvátní světelný tok,
 • dostupné výkony LED náhrad,
 • výpočet příkonu,
 • porovnání světelně technických parametrů,
 • ekonomické zhodnocení,
 • případná nutnost úpravy svítidla,
 • doporučení a závěr včetně specifik pro konkrétní skupinu světelných zdrojů.

Tiráž a vyloučení zodpovědnosti

Informace uvedené na tomto webu byly sesbírány s maximální pečlivostí z veřejně dostupných katalogů. Nicméně i s ohledem na překotný vývoj LED techniky za uvedené informace neručíme. Doporučujeme se vždy informovat u výrobců světelných zdrojů.

Fotografie světelných zdrojů byly se svolením převzaty z veřejně dostupných internetových katalogů firem Osram/Ledvance a Philips jako dvou tradičních a největších výrobců světelných zdrojů. LED náhrady jsou samozřejmě v mnoha typech nabízeny i jinými výrobci světelných zdrojů. Při tvorbě webové prezentace byl kladen důraz na firemní neutralitu a nezávislost: prakticky ve všech případech jsou uvedeny typy obou předních firem jako významných zástupců trhu se světelnými zdroji.