Lineární zářivky T12

Označení patice

G13

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T12 LED trubice T8
Osram / Ledvance Lumilux / L SubstiTUBE
Philips T12 / TL-M LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T12 jsou nejstarší typy zářivek a byly často nahrazovány lineárními zářivkami T8 (přímá náhrada bez nutnosti změny ve svítidle). T12 zářivky jsou již v ČR méně běžné a lze je najít ve starších budovách nebo průmyslových komplexech. V některých instalacích se používají T12 zářivky se systémem rapid-start, které mají stále žhavené elektrody.

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • kvalita LED trubic – některé světelné zdroje LED mohou svou nízkou kvalitou ohrozit dobrý ekonomický výpočet;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky T8/T12 doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů.

 

Fotka lineární zářivky T12

 

Fotka LED náhrady T8

 

Výkonové řady zářivek T12

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
20 1200 600
40 3000 1200
65 4800 1500

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T12/T8

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7,6 800 600
16,2 1530 1200
19,1 2000 1500
15,0 2200 1200
20,6 3100 1500
14,0 2100 1200
8,0 1050 600
20,5 3100 1500
24,0 3700 1500
16,0 2500 1200

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T12 jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem. K příkonu zářivky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,2. Pokud je zářivka v systému rapid-start se stále žhavenými elektrodami, je potřeba připočítat cca 2 W na žhavení elektrod. Příklad: svítidlo s 40W zářivkou má přibližný celkový příkon 48 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady či pro přesnější výpočet je vhodné připočítat na elektromagnetickém předřadníku ztrátu 1-2 W. Příklad: svítidlo s LED náhradou 15 W má příkon 16 W při provozování s původním elektromagnetickým předřadníkem či 15 W při porovozování bez předřadníku.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka (T12) LED trubice (T8)
Doba života (h) 10 000 30 000-50 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) * - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 3 000-6 500 3 000-6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 50 - 60 100 - 150
Potenciál úspory - cca 60-70 %

*neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektromagnetického předřadníku 48 W, příkon LED náhrady 16 W (včetně 1 W ztráty na elektromagnetickém předřadníku), cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Současné LED náhrady za lineární zářivky (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Pro náhradu T12 zářivek je vhodné volit typy vhodné pro elektromagnetické předřadníky nebo univerzální typy. Pro svítidla s doutnavkovým startérem je nutné nahrazení tzv. LED startérem, což je pouhé přemostění původního startéru.

Vždy je nutné se držet pokyny výrobce světelného zdroje.

Ekodesign

Na lineární zářivky T12 se již od roku 2012 vztahuje nařízení 245/2009, které zakazuje jejich umisťování na trh EU. Vzhledem k malé rozšířenosti a možnosti přímé náhrady za T8 zářivky, nebyl zákaz T12 zářivek problematický.

S připravovaným zákazem T8 zářivek od 1.9.2023 je vhodná celková modernizace svítidel (výměna za LED svítidla) pracujících s tímto již starým typem světelného zdroje. Alternativou může být použití LED trubic T8.

 

Doporučení a závěr

T12 zářivky jsou dinosaury mezi světelnými zdroji a stav svítidel bude pravděpodobně odpovídat svému stáří. Doporučením je tedy především celková modernizace osvětlovací soutavy. Pokud je svítidlo v dobrém stavu, lze uvažovat nad využitím LED trubic T8. Zejména je důležité zajistit, že se osvětlení nezmění výrazně k horšímu v prostorech, kde je závazná norma ČSN EN 12464-1 (pracovní prostory).

Poznámka: LED trubicím se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.

 

Lineární zářivky T12

Označení patice

G13

Označení typů na trhu a popis

  Zářivka T12 LED trubice T8
Osram / Ledvance Lumilux / L SubstiTUBE
Philips T12 / TL-M LEDtube

Lineární zářivky jsou velmi rozšířený světelný zdroj používaný zejména ve službách, průmyslu, ale také částečně v dalších prostorech. Důvodem velkého rozšíření vyplývají z výhodných vlastností lineárních zářivek: příznivá cena, rozumná účinnost, dobrá kvalita světla, vhodný rozsah výkonů a světelných toků. Lineární zářivky se označují písmenem T, za kterým se udává průměr trubice v osminách palce (nejčastěji T12, T8 a T5), v metrickém systému se udávají průměry 38 mm (T12), 26 mm (T8) a 16 mm (T5). Lineární zářivky existují v různých délkách a různých výkonových řadách.

Lineární zářivky T12 jsou nejstarší typy zářivek a byly často nahrazovány lineárními zářivkami T8 (přímá náhrada bez nutnosti změny ve svítidle). T12 zářivky jsou již v ČR méně běžné a lze je najít ve starších budovách nebo průmyslových komplexech. V některých instalacích se používají T12 zářivky se systémem rapid-start, které mají stále žhavené elektrody.

Možná omezení použití LED trubic:

 • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
 • změna vyzařování (odlišné rozložení světla) – zářivky mají 360° vyzařování a využívají celou optickou soustavu svítidla; LED trubice svítí pouze přímo do požadovaného směru (dolů) a méně dochází k odrazům světla, takže LED trubice mohou zhoršit rovnoměrnost osvětlení v místnosti;
 • světelný tok – úspory je dosahováno nejen vyšší účinností světelných diod, ale také směrovostí LED trubic; LED náhrady v dané délce trubice nenahrazují celý světelný tok zářivky; u širokých vyzařovacích úhlů (nad 120°) nemusí být tedy náhrada dostatečná z pohledu množství světla, vhodné je testovací měření;
 • náhr. teplota chromatičnosti – u zářivek i u LED trubic je možné zvolit barevný tón světla, obvykle se používá 3000 K, 4000 K či 6500 K;
 • teplotní rozsah – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty než lineární zářivky;
 • stav svítidel – při náhradě zářivky za LED trubici je třeba zvážit stav svítidel a zajistit, že umožňují bezproblémový chod po dobu života LED náhrady;
 • kvalita LED trubic – některé světelné zdroje LED mohou svou nízkou kvalitou ohrozit dobrý ekonomický výpočet;
 • právní omezení – svítidla byla dodána na trh s prohlášením o shodě uvažující provoz s lineární zářivkou; při provozu LED náhrady přebírá zodpovědnost subjekt, který provedl změnu;
 • dodržení závazných norem – lineární zářivky se obvykle používají v prostorech, na které se vztahují závazné normy (obvykle ČSN EN 12464-1) a po náhradě je nutné zkontrolovat dodržení světelně technických parametrů.

Pro detailní informace o LED trubicích nahrazujících lineární zářivky T8/T12 doporučujeme publikaci Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů.

 

Fotka lineární zářivky T12

 

Fotka LED náhrady T8

 

Výkonové řady zářivek T12

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
20 1200 600
40 3000 1200
65 4800 1500

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro lineární zářivky T12/T8

Příkon (W) Světelný tok (lm) Délka (mm)
7,6 800 600
16,2 1530 1200
19,1 2000 1500
15,0 2200 1200
20,6 3100 1500
14,0 2100 1200
8,0 1050 600
20,5 3100 1500
24,0 3700 1500
16,0 2500 1200

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění a je velmi široká. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků zářivek.

Příkon

Lineární zářivky T12 jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem. K příkonu zářivky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon zářivky vynásobit koeficientem 1,2. Pokud je zářivka v systému rapid-start se stále žhavenými elektrodami, je potřeba připočítat cca 2 W na žhavení elektrod. Příklad: svítidlo s 40W zářivkou má přibližný celkový příkon 48 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný jako je příkon LED náhrady či pro přesnější výpočet je vhodné připočítat na elektromagnetickém předřadníku ztrátu 1-2 W. Příklad: svítidlo s LED náhradou 15 W má příkon 16 W při provozování s původním elektromagnetickým předřadníkem či 15 W při porovozování bez předřadníku.

Porovnání lineární zářivky a LED náhrady

  zářivka (T12) LED trubice (T8)
Doba života (h) 10 000 30 000-50 000
Index podání barev (-) 80 80
Počet sepnutí (-) * - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 3 000-6 500 3 000-6 500
Maximální teplota (°C) -20° - +60° obvykle menší rozsah
Vyzařování (°) 360 160
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 50 - 60 100 - 150
Potenciál úspory - cca 60-70 %

*neudává se

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon zářivky včetně elektromagnetického předřadníku 48 W, příkon LED náhrady 16 W (včetně 1 W ztráty na elektromagnetickém předřadníku), cena LED náhrady 240 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Současné LED náhrady za lineární zářivky (tzv. LED trubice) jsou obvykle pro přímé zapojení do svítidla bez dodatečných změn. Pro náhradu T12 zářivek je vhodné volit typy vhodné pro elektromagnetické předřadníky nebo univerzální typy. Pro svítidla s doutnavkovým startérem je nutné nahrazení tzv. LED startérem, což je pouhé přemostění původního startéru.

Vždy je nutné se držet pokyny výrobce světelného zdroje.

Ekodesign

Na lineární zářivky T12 se již od roku 2012 vztahuje nařízení 245/2009, které zakazuje jejich umisťování na trh EU. Vzhledem k malé rozšířenosti a možnosti přímé náhrady za T8 zářivky, nebyl zákaz T12 zářivek problematický.

S připravovaným zákazem T8 zářivek od 1.9.2023 je vhodná celková modernizace svítidel (výměna za LED svítidla) pracujících s tímto již starým typem světelného zdroje. Alternativou může být použití LED trubic T8.

 

Doporučení a závěr

T12 zářivky jsou dinosaury mezi světelnými zdroji a stav svítidel bude pravděpodobně odpovídat svému stáří. Doporučením je tedy především celková modernizace osvětlovací soutavy. Pokud je svítidlo v dobrém stavu, lze uvažovat nad využitím LED trubic T8. Zejména je důležité zajistit, že se osvětlení nezmění výrazně k horšímu v prostorech, kde je závazná norma ČSN EN 12464-1 (pracovní prostory).

Poznámka: LED trubicím se detailně věnuje publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů podpořená z programu EFEKT pro rok 2018.