Sodíkové výbojky

Označení patice

E27, E40

Označení typů na trhu a popis

  Výbojka LED náhrada
  Eliptické Tubulární Eliptické Tubulární
Osram / Ledvance NAV-E NAV-T HQL LED PRO -
Philips SON SON-T TrueForce LED TrueForce LED Road
Tesla SHC, SHL - -

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou stále velmi rozšířený druh světelného zdroje (ve veřejném osvětlení tvoří více než 80% světelných bodů). Jejich největší výhodou je jejich stále poměrně vysoká účinnost a největší nevýhodou je jejich velmi špatné podání barev (omezené rozpoznání barev). Z pohledu LED náhrad je vhodné rozlišovat mezi dvěma základnimi typy sodíkových výbojek: eliptické a tubulární.

Eliptické výbojky mají eliptickou baňku stejnou jako starší rtuťové výbojky. Sodíkové výbojky s eliptickou baňkou lze nalézt u svítidel, kde není kladen velký důraz na směrování světla vnitřní optickou soustavou (obecně spíše starší svítidla nebo náhrady rtuťových výbojek).

Tubulární výbojky mají úzkou baňku s podélným hořákem. Tubulární výbojky se především používají ve svítidlech s reflektorem, které umožňují lépe směrovat světlo daným směrem (např. svítidla pro veřejné osvětlení).

Sodíkové výbojky je vhodné nahrazovat právě s ohledem na optickou soustavu ve svítidle. Z tohoto pohledu mají eliptické výbojky větší nabídku LED náhrad než tubulární výbojky. A v případě tubulárních výbojek je třeba řešit i další aspekty LED náhrady (především velikost LED náhrady, změna ve vyzařování a navazující případná změna dodržení normy).

Fotka vysokotlaké sodíkové výbojky

vlevo tubulární výbojka, vpravo eliptická výbojka

 

Fotka LED náhrady

vlevo tubulární náhrada, vpravo eliptická náhrada (360°)

 

Výkonové řady vysokotlakých sodíkových výbojek

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm)
50 4000
70 6000
100 10000
150 15000
250 cca 27000
400 cca 50000

Výrazně jsou označeny typy, u kterých lze předpokládat LED náhradu dostupnou na trhu (ve smyslu stejného či vyššího světelného toku LED náhrady).

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro sodíkové výbojky

Příkon (W) Světelný tok (lm) Typ náhrady
23 2700 eliptické
30 3600 eliptické
46 5400 eliptické
95 (2700 K) 11700 eliptické
95 (4000 K) 13000 eliptické
21 2850 eliptické
28 3800 eliptické
42 5700 eliptické
25 3100 eliptické
25 4000 tubulární
55 8400 tubulární
68 11200 tubulární

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků vysokotlakých sodíkových výbojek.

Příkon

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem či elektronickým předřadníkem (častěji asi s elektromagnetickým). K příkonu výbojky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon výbojky vynásobit koeficientem 1,2. Příklad: svítidlo s 100W výbojkou má přibližný celkový příkon 120 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný, jako je příkon LED náhrady. Příklad: svítidlo s LED náhradou 68 W má příkon 68 W.

Porovnání vysokotlaké sodíkové výbojky a LED náhrady

  výbojka LED
Doba života (h) 20 000 (i více) 50 000
Index podání barev (-) 20 70-80
Počet sepnutí (-) *- 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) ** 2 000 3 000 - 4 000
Maximální teplota (°C) * (200) 70 - 90
Vyzařování (°) 360 360
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 70 - 120 120 - 170
Potenciál úspory - cca 20-30 %

* neudává se, ** přibližně

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon výbojky včetně elektromagnetického předřadníku 120 W, příkon LED náhrady 68 W, cena LED náhrady 3500 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Většina LED náhrad za vysokotlaké výbojky je určena pro výměnu za výbojky provozované s elektromagnetickým předřadníkem (nemusí být tedy potřeba žádná úprava svítidla). U svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vypojit. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED světelného zdroje, které se mohou pro jednotlivé typy lišit.

Doporučení a závěr

LED náhrady za rtuťové, sodíkové a halogenidové výbojky jsou obvykle identické výrobky a vhodnost náhrady je nutné zvážit vůči konkrétnímu typu výbojky. Specifickou skupinou LED náhrad za vysokotlaké sodíkové výbojky jsou tubulární LED náhrady.

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou poměrně účinný světelný zdroj a pouhým ekonomickým pohledem je LED náhrada téměř nesmyslná. K použití LED náhrady mohou ale přispět i jiné světelné technické argumenty, především kvalitnější světlo světelných diod (vyšší podání barev a obvyklé bílé světlo). Omezením zcela jistě může být vyšší velikost LED náhrad, která nebude kompatibilní s některými výbojkovými svítidly. Dalším omezením je náhrada velkých světelných toků.

 

 

Sodíkové výbojky

Označení patice

E27, E40

Označení typů na trhu a popis

  Výbojka LED náhrada
  Eliptické Tubulární Eliptické Tubulární
Osram / Ledvance NAV-E NAV-T HQL LED PRO -
Philips SON SON-T TrueForce LED TrueForce LED Road
Tesla SHC, SHL - -

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou stále velmi rozšířený druh světelného zdroje (ve veřejném osvětlení tvoří více než 80% světelných bodů). Jejich největší výhodou je jejich stále poměrně vysoká účinnost a největší nevýhodou je jejich velmi špatné podání barev (omezené rozpoznání barev). Z pohledu LED náhrad je vhodné rozlišovat mezi dvěma základnimi typy sodíkových výbojek: eliptické a tubulární.

Eliptické výbojky mají eliptickou baňku stejnou jako starší rtuťové výbojky. Sodíkové výbojky s eliptickou baňkou lze nalézt u svítidel, kde není kladen velký důraz na směrování světla vnitřní optickou soustavou (obecně spíše starší svítidla nebo náhrady rtuťových výbojek).

Tubulární výbojky mají úzkou baňku s podélným hořákem. Tubulární výbojky se především používají ve svítidlech s reflektorem, které umožňují lépe směrovat světlo daným směrem (např. svítidla pro veřejné osvětlení).

Sodíkové výbojky je vhodné nahrazovat právě s ohledem na optickou soustavu ve svítidle. Z tohoto pohledu mají eliptické výbojky větší nabídku LED náhrad než tubulární výbojky. A v případě tubulárních výbojek je třeba řešit i další aspekty LED náhrady (především velikost LED náhrady, změna ve vyzařování a navazující případná změna dodržení normy).

Fotka vysokotlaké sodíkové výbojky

vlevo tubulární výbojka, vpravo eliptická výbojka

 

Fotka LED náhrady

vlevo tubulární náhrada, vpravo eliptická náhrada (360°)

 

Výkonové řady vysokotlakých sodíkových výbojek

Výkonová řada (W) Světelný tok (lm)
50 4000
70 6000
100 10000
150 15000
250 cca 27000
400 cca 50000

Výrazně jsou označeny typy, u kterých lze předpokládat LED náhradu dostupnou na trhu (ve smyslu stejného či vyššího světelného toku LED náhrady).

Poznámka: Světelný tok je přibližný, může se lišit u jednotlivých typů.

 

Dostupné LED náhrady pro sodíkové výbojky

Příkon (W) Světelný tok (lm) Typ náhrady
23 2700 eliptické
30 3600 eliptické
46 5400 eliptické
95 (2700 K) 11700 eliptické
95 (4000 K) 13000 eliptické
21 2850 eliptické
28 3800 eliptické
42 5700 eliptické
25 3100 eliptické
25 4000 tubulární
55 8400 tubulární
68 11200 tubulární

Poznámka: Nabídka na trhu LED náhrad se dynamicky mění. Pro konkrétní aplikaci je vhodné najít konkrétní typ dostupný na trhu. Tabulka slouží jako přehledová ukázka možností náhrad světelných toků vysokotlakých sodíkových výbojek.

Příkon

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou provozovány s elektromagnetickým předřadníkem či elektronickým předřadníkem (častěji asi s elektromagnetickým). K příkonu výbojky je tedy třeba vždy připočítat ztrátový výkon na předřadníku. Pokud není známý typ, je možné výkon výbojky vynásobit koeficientem 1,2. Příklad: svítidlo s 100W výbojkou má přibližný celkový příkon 120 W.

Příkon svítidla s LED náhradou lze uvažovat stejný, jako je příkon LED náhrady. Příklad: svítidlo s LED náhradou 68 W má příkon 68 W.

Porovnání vysokotlaké sodíkové výbojky a LED náhrady

  výbojka LED
Doba života (h) 20 000 (i více) 50 000
Index podání barev (-) 20 70-80
Počet sepnutí (-) *- 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) 0,9 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) ** 2 000 3 000 - 4 000
Maximální teplota (°C) * (200) 70 - 90
Vyzařování (°) 360 360
Měrný výkon (se započtením předřadníku) (lm/W) 70 - 120 120 - 170
Potenciál úspory - cca 20-30 %

* neudává se, ** přibližně

Ekonomické zhodnocení

Vstupní parametry: příkon výbojky včetně elektromagnetického předřadníku 120 W, příkon LED náhrady 68 W, cena LED náhrady 3500 Kč.

V tabulce je citlivostní analýza prosté doby návratnosti (v rocích) v závislosti na ceně elektrické energie a roční době provozu. Uvažuje se pouze úspora nákladů na elektrickou energii, nikoliv úspora práce a není kalkulována ani úspora z delší doby života LED náhrady (tyto úspory jsou malé a jsou zanedbány).

Poznámka: cena LED náhrady se může měnit.

Úprava svítidla

Většina LED náhrad za vysokotlaké výbojky je určena pro výměnu za výbojky provozované s elektromagnetickým předřadníkem (nemusí být tedy potřeba žádná úprava svítidla). U svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vypojit. Vždy je nutné se nicméně držet pokyny výrobce LED světelného zdroje, které se mohou pro jednotlivé typy lišit.

Doporučení a závěr

LED náhrady za rtuťové, sodíkové a halogenidové výbojky jsou obvykle identické výrobky a vhodnost náhrady je nutné zvážit vůči konkrétnímu typu výbojky. Specifickou skupinou LED náhrad za vysokotlaké sodíkové výbojky jsou tubulární LED náhrady.

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou poměrně účinný světelný zdroj a pouhým ekonomickým pohledem je LED náhrada téměř nesmyslná. K použití LED náhrady mohou ale přispět i jiné světelné technické argumenty, především kvalitnější světlo světelných diod (vyšší podání barev a obvyklé bílé světlo). Omezením zcela jistě může být vyšší velikost LED náhrad, která nebude kompatibilní s některými výbojkovými svítidly. Dalším omezením je náhrada velkých světelných toků.