Speciální žárovky

Žárovky S14s

Žárovky S14d

Popis a obvyklé použití

V kategorii speciálních žárovek jsou uvedeny patice S14s a S14d, které se používají především pro dekorační osvětlení v hotelech a restauracích. Jedná se o jednopaticové (S14d) či dvoupaticové (S14s) lineární žárovky. Tyto světelné zdroje mají velmi měkké neoslňující světlo s teple bílým barevným tónem.

Do stejné kategorie lze zařadit i lineární žárovky s paticí S15 a S19. Na ty se vztahují obdobné závěry, ale existuje podstatně menší výběr LED náhrad.

Dotčené žárovky byly zařazeny do kategorie speciálních žárovek zejména kvůli malému celkovému rozšíření.

Běžné parametry

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 15 000
Index podání barev (-) 100 80
Počet sepnutí (-) ** - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 2 700
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 *** 200
Měrný výkon (lm/W) 7 70-80
Potenciál úspory - cca 90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** může se lišit dle typu

Potenciál úspory

Lineární žárovky S14s a S14d (a obdobně S15 a S19) nejsou příliš obvyklé, ale poskytují velmi vysoký potenciál úspory (přes 90 %). Je ekonomicky výhodné je nahradit i v prostorech s malým využitím.

LED náhrady

LED náhrady jsou nabízeny pro všechny uvedené patice.

Úprava svítidla

LED náhrady za lineární žárovky S14s/S14d/S15/S19 nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Omezení použití

Možná omezení:

  • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
  • změna vyzařování – většina LED náhrad nemá dokonalé všesměrové vyzařování, může tedy dojít ke změně rozložení světla v místnosti a tedy změně v původním architektonickém záměru;
  • světelný tok – LED náhrady umožňují nahradit pouze část světelného toku a nejvyšší výkonové řady nemají adekvátní LED náhradu;
  • podání barev – žárovky mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), většina typů LED náhrad má postačujících Ra = 80;
  • omezená maximální teplota – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty.

Ekodesign

Lineární žárovky S14d/S14s/S15/S19 byly z první vlny zákazu uvádění žárovek na trh vyjmuty, ale již se na ně od 1.9.2013 vztahuje stejný zákaz jako na ostatní obyčejné žárovky. Nové nařízení ekodesignu, které bude platit od 1.9.2021, bude zpřísňovat minimální účinnosti i pro dotčené LED náhrady.

Doporučení a závěr

Lineární žárovky s paticí S14d/S14s/S15/S19 jsou velmi neúčinné a je vhodné je nahradit LED světelnými zdroji, pokud je dostupná náhrada. Žárovky jsou používány často v designových a dekorativních prostorech, takže se nepředpokládají vážné problémy způsobené změnou vyzařování LED náhrady. Jako alternativa k náhradě lineárních žárovek je vhodné kalkulovat i opatření zahrnující kompletní modernizaci osvětlovací soustavy.

 

 

Speciální žárovky

Žárovky S14s

Žárovky S14d

Popis a obvyklé použití

V kategorii speciálních žárovek jsou uvedeny patice S14s a S14d, které se používají především pro dekorační osvětlení v hotelech a restauracích. Jedná se o jednopaticové (S14d) či dvoupaticové (S14s) lineární žárovky. Tyto světelné zdroje mají velmi měkké neoslňující světlo s teple bílým barevným tónem.

Do stejné kategorie lze zařadit i lineární žárovky s paticí S15 a S19. Na ty se vztahují obdobné závěry, ale existuje podstatně menší výběr LED náhrad.

Dotčené žárovky byly zařazeny do kategorie speciálních žárovek zejména kvůli malému celkovému rozšíření.

Běžné parametry

  žárovka LED
Doba života (h)* 1000 15 000
Index podání barev (-) 100 80
Počet sepnutí (-) ** - 50 000 - 100 000
Činitel stárnutí (-) ** - 0,7
Náhr. teplota chromatičnosti (K) 2 700 2 700
Maximální teplota (°C) ** (200) 40 - 60
Vyzařování (°) 360 *** 200
Měrný výkon (lm/W) 7 70-80
Potenciál úspory - cca 90 %

* průměrná doba života, ** neudává se, *** může se lišit dle typu

Potenciál úspory

Lineární žárovky S14s a S14d (a obdobně S15 a S19) nejsou příliš obvyklé, ale poskytují velmi vysoký potenciál úspory (přes 90 %). Je ekonomicky výhodné je nahradit i v prostorech s malým využitím.

LED náhrady

LED náhrady jsou nabízeny pro všechny uvedené patice.

Úprava svítidla

LED náhrady za lineární žárovky S14s/S14d/S15/S19 nevyžadují žádnou úpravu svítidla.

Omezení použití

Možná omezení:

  • stmívání – pouze některé typy LED zdrojů umožňují stmívání a obvykle není možné stmívání v celém rozsahu;
  • změna vyzařování – většina LED náhrad nemá dokonalé všesměrové vyzařování, může tedy dojít ke změně rozložení světla v místnosti a tedy změně v původním architektonickém záměru;
  • světelný tok – LED náhrady umožňují nahradit pouze část světelného toku a nejvyšší výkonové řady nemají adekvátní LED náhradu;
  • podání barev – žárovky mají velmi kvalitní světlo (index podání barev Ra = 100), většina typů LED náhrad má postačujících Ra = 80;
  • omezená maximální teplota – LED náhrady mají obvykle menší interval povolené provozní teploty.

Ekodesign

Lineární žárovky S14d/S14s/S15/S19 byly z první vlny zákazu uvádění žárovek na trh vyjmuty, ale již se na ně od 1.9.2013 vztahuje stejný zákaz jako na ostatní obyčejné žárovky. Nové nařízení ekodesignu, které bude platit od 1.9.2021, bude zpřísňovat minimální účinnosti i pro dotčené LED náhrady.

Doporučení a závěr

Lineární žárovky s paticí S14d/S14s/S15/S19 jsou velmi neúčinné a je vhodné je nahradit LED světelnými zdroji, pokud je dostupná náhrada. Žárovky jsou používány často v designových a dekorativních prostorech, takže se nepředpokládají vážné problémy způsobené změnou vyzařování LED náhrady. Jako alternativa k náhradě lineárních žárovek je vhodné kalkulovat i opatření zahrnující kompletní modernizaci osvětlovací soustavy.