kontakt

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 17/579
120 00 Praha 2

Společnost je zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 490.

Tel.: +420 221 592 511
E-mail: seven@svn.cz
Web: www.svn.cz

IČ: 05399416
DIČ: CZ05399416
ID datové schránky: 9f5g4n8

 

 

kontakt

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 17/579
120 00 Praha 2

Společnost je zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 490.

Tel.: +420 221 592 511
E-mail: seven@svn.cz
Web: www.svn.cz

IČ: 05399416
DIČ: CZ05399416
ID datové schránky: 9f5g4n8